De grenzen van de draagkracht worden steeds sterker voelbaar

Onze maatschappij loopt tegen haar eigen grenzen aan.We staan collectief in de file omdat onze wegen de toevloed aan individuele autogebruikers niet kunnen slikken. Diezelfde overdaad aan autoverkeer vervuilt de lucht in onze steden, waar een tekort aan open en groene ruimte de leefkwaliteit niet bevordert.Ons voedsel legt duizenden kilometers af,terwijl de lokale landbouwproducenten in een keurslijf van export zitten dat onvermijdelijk leidt tot schaalvergroting en milieuschade. De consumptienorm dicteert ons om steeds meer en steeds sneller nieuwe producten te kopen, die we vervolgens amper gebruiken en waarvoor we extra opslagruimte in onze huizen moeten opofferen. Onze bedrijvenk rijgen het ondertussen steeds moeilijker met stijgende energie -en grondstofkosten. Tegelijk zorgt de crisis voor toenemende armoede,onder andere omdat consumenten worden aangespoord om nog meer te consumeren en zo de economische groei te herlanceren.

Ondanks de vele inspanningen om deze en andere problemen in onze maatschappij aan te pakken, wordt niet veel vooruitgang geboekt.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *